«Μίλα.
Εχουµε τόση θάλασσα µπροστά µας.
Εκεί που τελειώνουµε εµείς
αρχίζει η θάλασσα»
Κική Δημουλά, Η Περιφραστική πέτρα